Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Olemme tarjonneet sosiaalipedagogista hevostoimintaa vuodesta 2008. Jo 1990-luvun alusta alkaen ratsastustunteihimme ja tallitoimintaan on vahvasti liittynyt ihmisen ja hevosen kohtaamisen tuottama ilo, positiiviset kokemukset, yhdessä tekemisen riemu ja uusien asioiden oppiminen.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jonka avulla voidaan tukea sosiaalista kasvua ja hyvinvointia sekä monenlaista kuntoutumista. Meillä koulutus- ja kokemuspohjamme myötä on mahdollisuus toteuttaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Toimintamme perustuu vuorovaikutukseen, kokemuksellisuuteen ja osallisuuteen, johon hevoset ja talliyhteisö antaa oman tärkeän panoksensa.

Toimintaa toteutetaan tallissa ja talliympäristössä niin, että hevoset ovat keskiössä. Tehdään yhdessä monenlaisia hevosiin liittyviä juttuja, kukin kiinnostuksensa ja halunsa mukaan, sekä sen mukaan mitä asioita halutaan oppia, harjoitella ja kokea. Jokaisella asiakkaalla on oma ohjaaja, jonka kanssa hoidetaan hevosia, tehdään tallitöitä, mahdollisesti ratsastetaan tai ajetaan. Yhteisöön kuuluminen on toiminnan tärkeä lähtökohta ja pienet ryhmät, esimerkiksi hevosten lisäksi 2 ohjaajaa ja 2 asiakasta, pyritään pitämään mahdollisimman pysyvinä. Tunteihin voi osallistua kuka tahansa, joka haluaa yksilöllistä ohjausta ja opetusta hevosten kanssa.

Toiminnasta vastaavat Merja Nyman-Olkkonen, joka on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja hevosharrasteohjaaja sekä Jari Olkkonen.